बंद करना

  गोण्डा पुलिस संपर्क निर्देशिका

  गोण्डा पुलिस निर्देशिका
  क्र० स० पुलिस अधिकारी सीयूजी मोबाइल नंबर
  1 डी० आई० जी० (देवीपाटन मण्डल) 9454400207
  2 एसपी गोंडा 9454400272
  3 एएसपी गोंडा 9454401053
  4 सीओ सदर 9454401373
  5 सीओ कर्नलगंज 9454401374
  6 सीओ तरबगंज 9454401375
  7 सीओ मनकापुर 9454401376
  8 सीओ मनकापुर 8009626484
  9 एसएचओ कोतवाली नगर  9454403489
  10 एसएचओ कोतवाली देहात  9454403490
  11 एसओ इटियाथोक  9454403483
  12 एसओ खरगूपुर 9454403487
  13 एसओ महिला थाना  9454404781
  14 एसओ मनकापुर  9454403491
  15 एसओ छपिया  9454403495
  16 एसओ धानेपुर 9454403482
  17 एसओ मोतीगंज 9454403492
  18 एसओ खोदारे 9454403488
  19 एसओ कर्नलगंज 9454403486
  20 एसओ परसपुर 9454403494
  21 एसओ कटराबाजार 9454403484
  22 एसओ कौडिया 9454403485
  23 एसओ तरबगंज 9454403496
  24 एसओ नवाबगंज 9454403493
  25 एसओ वजीरगंज  9454403497
  26 एसओ उमरीबेगमगंज 9454403481
  27 एसओ जीआरपी रेलवे  9454404412