बंद करना

  जनपद गोण्डा के संपर्क सूत्र

  जनपद गोण्डा के संपर्क सूत्र
  क्रम सं. अधिकारी पदनाम सीयूजी मोबाइल नंबर कार्यालय फोन निवास फोन फैक्स नंबर पोस्टिंग प्लेस
  1 मण्डलायुक्त 9454417498 05262-232400 05262-232500 05262-232500 गोण्डा
  2 जिलाधिकारी 9454417537 05262-230125 05262-232600 05262-232600 गोण्डा
  3 अपर जिलाधिकारी 9454417608 05262-232714 05262-232600 गोण्डा
  4 मुख्य विकास अधिकारी 9454419060 गोण्डा
  5 एस०डी०एम / उप कलेक्टर और &अन्य 9454416071 गोण्डा
  6 सिटी मजिस्ट्रेट 9454416081 5262230185 5262230079 5262232600 गोण्डा
  7 एस०डी०एम 9454419052 5262232600 गोण्डा
  8 एस०डी०एम/उपायुक्त 9454419057 05262-230125 05262-232600 गोण्डा
  9 एस०डी०एम 9454419059 5262232600 गोण्डा
  10 एस०डी०एम गोण्डा 9454416072 05262-230835 05262-232600 गोण्डा
  11 एस०डी०एम मनकापुर 9454416073 05265-234432 05262-232600 मनकापुर-गोण्डा
  12 एस०डी०एम तरबगंज 9454416074 05260-255098 05262-232600 तरबगंज
  13 एस०डी०एम करनैलगंज 9454416075 05267-244381 05262-232600 करनैलगंज
  14 तहसीलदार गोण्डा 9454416076 5262230835 5262230835 गोण्डा
  15 तहसीलदार मनकापुर 9454416077 05262-232600 मनकापुर-गोण्डा
  16 तहसीलदार तरबगंज 9454416078 05260-255097 5260232600 तरबगंज-गोण्डा
  17 तहसीलदार करनैलगंज 9454416079 05261-244381 05261-244381 करनैलगंज
  18 नायाब तहसीलदार गोण्डा 9454416083 05262-230835 05262-232600 गोण्डा
  19 नायाब तहसीलदार मनकापुर 9454416085 05265-234432 05262-232600 मनकापुर
  20 नायाब तहसीलदार तरबगंज 9454416086 05260-255097 05262-232600 तरबगंज
  21 नायाब तहसीलदार करनैलगंज 9454416087 05267-244381 05262-232600 करनैलगंज
  22 बी.डी.ओ रूपईडीह 9454464834 05262-230100 रूपईडीह
  23 बी.डी.ओ इटि‍याथोक 9454464835 05262-230100 इटि‍याथोक
  24 बी.डी.ओ पंडरीक़पाल 9454464836 05262-230100 पंडरीक़पाल
  25 बी.डी.ओ झंझरी 9454464837 5262226373 05262-230100 झंझरी
  26 बी.डी.ओ मुजेहना 9454464838 05262-230100 मुजेहना
  27 बी.डी.ओ कटरा बाजार 9454464839 05262-230100 कटरा बाजार
  28 बी.डी.ओ हलधरमउ 9454464840 5261264041 05262-230100 हलधरमउ
  29 बी.डी.ओ करनैलगंज 9454464841 05262-230100 करनैलगंज
  30 बी.डी.ओ परसपुर 9454464842 5261253484 05262-230100 परसपुर
  31 बी.डी.ओ बेलसर 9454464843 5261276428 05262-230100 बेलसर
  32 बी.डी.ओ तरबगंज 9454464844 तरबगंज
  33 बी.डी.ओ वजीरगंज 9454464845 05262-230100 वजीरगंज
  34 बी.डी.ओ नवाबगंज 9454464846 5260274619 05262-230100 नवाबगंज
  35 बी.डी.ओ मनकापुर 9454464847 5265231125 05262-230100 मनकापुर
  36 बी.डी.ओ बभनजोत 9454464848 5265262154 05262-230100 बभनजोत
  37 बी.डी.ओ छपि‍या 9454464849 5265253461 छपि‍या