बंद करना

  तहसील

  मण्डल की समस्त तहसील

   

  गोण्डा जिले की तहसीलें
  क्रमांक जिले का नाम तहसील का नाम
  1 गोण्डा गोण्डा
  2 गोण्डा कर्नलगंज
  3 गोण्डा मनकापुर
  4 गोण्डा तरबगंज
  बहराइच जिले की तहसीलें
  क्रमांक जिले का नाम तहसील का नाम
  1 बहराइच नानपारा
  2 बहराइच महसी
  3 बहराइच बहराइच
  4 बहराइच कैसरगंज
  श्रावस्ती जिले की तहसीलें
  क्रमांक जिले का नाम तहसील का नाम
  1 श्रावस्ती भिनगा
  2 श्रावस्ती इकौना
  3 श्रावस्ती पयागपुर

   

  बलरामपुर जिले की तहसीलें
  क्रमांक जिले का नाम तहसील का नाम
  1 बलरामपुर बलरामपुर
  2 बलरामपुर तुलसीपुर
  3 बलरामपुर उतरौला