बंद करना

  पूर्व मण्डलायुक्त

   

  पूर्व मण्डलायुक्त
  नाम कैडर कार्यकाल (आरंभ) कार्यकाल (अंत)
  श्री एम०पी०अग्रवाल आईoएoएस० 07-01-2022 आज तक
  श्री एस०पी०एस० रंगाराव आईoएoएस० 22-07-2020 07-01-2022
  श्री महेन्द्र कुमार आईoएoएस० 25-02-2019 22-07-2020
  श्रीमती प्रीति शुक्ला आईoएoएस० 19-02-2019 21-02-2019
  श्री सुधेश कुमार ओझा आईoएoएस० 16-04-2018 19-02-2019
  श्री राजीव रौतेला आईoएoएस० 19-03-2018 28-03-2018
  श्री एस०वी०एस० रंगाराव आईoएoएस० 24-04-2017 19-03-2018
  प्रभारी आयुक्त / जिलाधिकारी गोण्डा आईoएoएस० 18-03-2017 23-04-2017
  प्रभारी आयुक्त / जिलाधिकारी गोण्डा आईoएoएस० 01-01-2016 16-05-2016
  श्री मुरलीधर दुबे आईoएoएस० 01-08-2015 31-12-2015
  श्री रवि प्रकाश अरोड़ा आईoएoएस० 05-07-2014 31-07-2015
  डॉ० अशोक कुमार वर्मा आईoएoएस० 04-09-2012 20-06-2014
  श्री मधुसूदन स्वरूप रायजादा आईoएoएस० 20-07-2012 04-09-2012
  श्री किशन सिंह अटोरिया आईoएoएस० 17-04-2012 20-07-2012
  श्री अरमेश कुमार आईoएoएस० 27-02-2011 17-04-2012
  डॉ० गुरदीप सिंह आईoएoएस० 24-07-2009 12-02-2011
  श्री डी०सी०डी० भार्गव आईoएoएस० 03-02-2009 21-07-2009
  डॉ० सच्चिदानन्द पाठक आईoएoएस० 24-05-2008 31-01-2009
  श्री शम्भू नाथ शुक्ला आईoएoएस० 16-01-2008 32-05-2008
  श्री प्रशान्त त्रिवेदी आईoएoएस० 21-09-2007 15-01-2008
  श्री अशोक कुमार सिंह आईoएoएस० 13-06-2007 21-09-2007
  श्री गजेन्द्र पाल आईoएoएस० 20-05-2007 05-06-2007
  श्री धर्म सिंह आईoएoएस० 05-04-2006 14-05-2007
  श्री अरूण कुमार सिन्हा आईoएoएस० 29-10-2004 04-04-2006
  श्री जे०पी० शर्मा आईoएoएस० 14-01-2004 28-10-2004
  श्री कुमार कमलेश आईoएoएस० 05-10-2003 13-01-2004
  श्री सुधाकर सिंह आईoएoएस० 20-06-2001 01-10-2003
  श्री के0 एम0 सन्त आईoएoएस० 09-02-2001 19-06-2001
  श्री चन्द्र प्रकाश आईoएoएस० 04-10-1998 08-02-2001
  श्री सुनील कुमार अग्रवाल आईoएoएस० 11-04-1998 30-10-1998
  श्री राम शरण वार्ष्णेय आईoएoएस० 23-11-1997 11-04-1998